ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН
ТАТВАРЫН ГАЗАР

Ил тод байдал

Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг хянуулсан тухай

2024-02-23

Овог нэр Шийдвэрлэлт
1 Б.Ууганбат ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ
2 Х.Оюунбилэг ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ
3 А.Сүхжунай ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ
4 М.Ууганцэцэг ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ
5 Б.Оргилмаа ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ
6 Б.Бүжинлхам ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ
7 Э.Намжилдулам ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ
8 А.Ганзаяа ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ
9 А.Ганзаяа ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ

Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг хянуулсан тухай

2023-12-28

Дундговь аймгийн Татварын хэлтсийн Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн татварын улсын байцаагч П.Уранцэцэгийн албан тушаалыг түр орлон гүйцэтгэхээр томилогдсон Э.Намжилдуламын хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлэн хянуулсан дүгнэлт  

Хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг хянуулсан тухай

2023-12-28

Дундговь аймгийн Татварын хэлтсийн Бичил татвар төлөгчтэй харилцах тасгийн Луус сумын татварын улсын байцаагчаар томилогдохоор нэр дэвшсэн Б.Бүжинлхамын хувийн ашиг сонирхлын мэдүүлэг хянуулсан дүгнэлт ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ 

Сүүлд нэмэгдсэн