ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН
ТАТВАРЫН ГАЗАР

Санал асуулга

Та Дундговь аймгийн Татварын хэлтсийн үйлчилгээнд хэр сэтгэл ханамжтай байдаг вэ?

Зорилго: Татварын хэлтсийн албан хаагчдын харилцаа хандлага ёс зүй, байгууллагын үйлчилгээ, ил тод байдлын үнэлүүлж, үр дүнд үндэслэн цаашид зохион байгуулах үйл ажиллагааг сайжруулж, төлөвлөн хэрэгжүүлнэ.

Санал өгсөнд баярлалаа