ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН
ТАТВАРЫН ГАЗАР

Хөнгөлөлт, чөлөөлөлт

Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголтыг иргэдийн дансанд шилжүүллээ.

Сүүлд нэмэгдсэн