ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН
ТАТВАРЫН ГАЗАР

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

"Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж" болон "Нийгмийн халамжаас олгодог төсөл хөтөлбөр, дэмжлэг санхүүжилт" сэдвээр сургалт авлаа.

"Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж" болон "Нийгмийн халамжаас олгодог төсөл хөтөлбөр, дэмжлэг санхүүжилт" сэдвээр Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр тэтгэмж хариуцсан мэргэжилтэн Сэржмядаг, Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа, ажилд зуучлал хариуцсан мэргэжилтэн Бямбамаа нараас нийт албан хаагчиддаа сургалт авлаа.Сүүлд нэмэгдсэн