ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН
ТАТВАРЫН ГАЗАР

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

“Арчлахгүй бол ургахгүй” Стандарт хэмжилзүйн хэлтэстэй хамтран төв зам дагуу тарьсан 250ш модыг ойр орчмын хогийг цэвэрлэн услав.

Тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний хүрээнд ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, арчлалт хамгаалалтыг сайжруулан Стандарт хэмжилзүйн хэлтэстэй хамтран төв зам дагуу тарьсан 250ш модыг ойр орчмын хогийг цэвэрлэн услав.

“Арчлахгүй бол ургахгүй”

Иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагууд та бүхнийг орчиндоо мод тарьж, арчлан хамгаалж, идэвхтэй оролцохыг уриалж байна.


Сүүлд нэмэгдсэн