ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН
ТАТВАРЫН ГАЗАР

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

Тарьсан модоо сэргээн усаллаа.

"БҮХ НИЙТЭЭР МОД ТАРИХ ӨДӨР"-өөр Дундговь Стандарт Хэмжил Зүй-н алба хаагчидтай хамтран Говийн ирээдүй цогцолбор сургуулийн баруун талд, засмал зам дагуу газарт 230 хайлаас модны суулгац суулгаcныг сэргээн усалж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн