ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН
ТАТВАРЫН ГАЗАР

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

"ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ БҮХ НИЙТИЙН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ 10 ХОНОГИЙН АЯН"-д нэгдлээ.

ИРГЭДИЙН ОРОЛЦООТОЙ БҮХ НИЙТИЙН ИХ ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ 10 ХОНОГИЙН АЯНД нэгдэж Спорт заалнаас зүүн зүгт 50 метр газрын хог хаягдлыг цэвэрлэлээ.Сүүлд нэмэгдсэн