ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН
ТАТВАРЫН ГАЗАР

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

Аюулгүй амьдрах мэдлэг сэдвээр сургалт зохион байгуулав.

"Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөхцөлд, аюулгүй хөдөлмөр эрхэлцгээе” аяны хүрээнд Дундговь аймгийн Онцгой байдлын газрын ахлах дэслэгч Энхсайхан Аюулгүй амьдрах мэдлэг сэдвээр сургалт зохион байгуулав. Хамтран ажилласан Дундговь Онцгой Байдлын газарт баярлалаа.

Сүүлд нэмэгдсэн