ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН
ТАТВАРЫН ГАЗАР

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

Иргэдийн оролцоотой бүх нийтийн их цэвэрлэгээ аянд нэгдлээ.

Иргэдийн оролцоотой бүх нийтийн их цэвэрлэгээ аянд нэгдэн байгууллагын орчмын 50м талбайг цэвэрлэлээ. Хамтран ажилласанд баярлалаа Дундговь аймгийн Хот тохижуулах газар.

Сүүлд нэмэгдсэн