ДУНДГОВЬ АЙМГИЙН
ТАТВАРЫН ГАЗАР

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажиллалаа.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд НӨАТ-ийн тухай хууль, ХХОАТ-ын хөнгөлөлт чөлөөлөлт сэдвээр сургалт зохион байгуулж мэдээлэл зөвлөгөө өгч ажиллалаа.
Сүүлд нэмэгдсэн